Droogte en water tekorten, ontzilting is de oplossing?
Gepubliseerd: ongeveer 5 maand geleden
 
Bron foto:pxhere.com
 
Bron:pxhere.com
 

Oplossingen voor droogteproblemen in warme gebieden en vooral de landen onder de evenaar: Ontzilting van zeewater?.

Over de hele wereld, met name in landen dicht bij de evenaar maar ook andere gebieden in landen zoals Spanje, Afrika en Zuid-Amerika, worden de gevolgen van droogte steeds prominenter. Rivieren, meren en stuwmeren raken in een alarmerend tempo leger en landen worden geconfronteerd met een nijpende watercrisis. Ondanks de nabijheid van de zee, hebben deze gebieden nog geen massale inzet gepleegd op ontzilting van zeewater. Waarom niet?
Deze opkomende problematiek vereist dringende oplossingen om de waterbronnen en de levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking te beschermen. Een van de meest veelbelovende oplossingen zou de ontzilting van zeewater kunnen zijn. In plaats van afhankelijk te zijn van steeds schaarser wordende zoetwaterbronnen, kan ontziltingstechnologie worden gebruikt om zout water om te zetten in drinkbaar water.
Gelukkig kunnen landen in deze gebieden, die vaak overvloedig zonlicht ontvangen, duurzame energiebronnen benutten om dit proces te ondersteunen. Schone energieopwekking, zoals zonne-energie, kan worden gebruikt om dit energie-intensieve desalinatieproces aan te drijven.
De redenen waarom ontzilting op grote schaal nog geen prioriteit heeft gekregen, kunnen complex zijn. Allereerst is het een kostbaar proces dat continue onderhoud en investeringen vereist. Het verleggen van de focus van traditionele watervoorzieningssystemen naar ontzilting en het opzetten van de benodigde infrastructuur vergt tijd, planning en financiële middelen die niet altijd direct beschikbaar zijn.

De tekst gaat verder onder de advertentie.

Daarnaast zijn er milieu overwegingen. Het afval dat achterblijft na het ontziltingsproces, bekend als pekel, kan schadelijk zijn voor de omliggende ecosystemen als het niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Het implementeren van ontzilting op grote schaal vereist daarom ook de ontwikkeling van duurzame manieren om met dit afval om te gaan.
Ondanks deze uitdagingen is de urgentie van de droogtecrisis duidelijk. Landen moeten samenwerken om innovatieve oplossingen te vinden en de benodigde middelen te mobiliseren. Door gebruik te maken van hun overvloedige zonlicht en te investeren in ontziltingstechnologie, kunnen deze landen de gevolgen van droogte een halt toeroepen en hun watervoorziening veiligstellen.
Het is daarom van essentieel belang dat overheden, internationale organisaties en particuliere ondernemingen de handen ineen slaan om deze cruciale oplossingen te ondersteunen en te versnellen. Met de juiste investeringen en een holistische aanpak is ontzilting van zeewater een veelbelovende strategie om de droogte problemen in evenaarlanden aan te pakken en de toekomst van de lokale gemeenschappen veilig te stellen.

Enkele landen dicht bij de evenaar maar aan zee die momenteel te kampen hebben met een droogteprobleem.

1. Djibouti: Gelegen aan de kust van de Rode Zee in Oost-Afrika, ervaart Djibouti ernstige droogte als gevolg van beperkte neerslag en hoge verdampingssnelheden.

2. Somalië: Dit land aan de oostkust van Afrika wordt getroffen door regelmatige droogtes, waardoor het kwetsbaar is voor voedsel- en watertekorten en resulterende humanitaire crises.

3. Jemen: Hoewel het grootste deel van Jemen zich niet langs de kustlijn bevindt, ervaart het kustgebied in het zuiden ernstige droogteproblemen als gevolg van de klimaatverandering.

Landen die waarschijnlijk in de nabije toekomst ook problemen zullen krijgen met droogte vanwege hun locatie dicht bij de evenaar.

1. Kenia: Hoewel het land momenteel al droogteproblemen kent, wordt verwacht dat de klimaatverandering de situatie verder zal verslechteren, waardoor delen van Kenia gevoelig worden voor ernstige droogte.

2. Tanzania: Net als Kenia zal Tanzania naar verwachting in de nabije toekomst te maken krijgen met ernstige droogte als gevolg van de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande veranderingen in neerslagpatronen.

3. Indonesië: Als archipel met veel kustgebieden bevindt Indonesië zich in een gevoelige positie. Het land heeft al te maken met droogte in sommige gebieden, en klimaatverandering kan dit probleem verergeren.

Wat is ontzilten?

Een ontziltingsmachine, ook wel bekend als een ontziltingsinstallatie of een omgekeerde osmose-installatie, werkt volgens het principe van omgekeerde osmose om zout en andere onzuiverheden uit water te verwijderen.

Algemene werking van een ontziltingsmachine

1. Voorbehandeling: Voordat het water de ontziltingsmachine binnenkomt, wordt het meestal onderworpen aan een voorbehandeling om grove verontreinigingen, zoals sedimenten en deeltjes, te verwijderen. Dit kan worden gedaan door filtering of voorgeschakelde zuiveringssystemen.

2. Voorfilters: Het water wordt in deze fase verder gefilterd om eventuele fijnere verontreinigingen te verwijderen die de ontziltingsmembraan kunnen beschadigen. Dit kunnen bijvoorbeeld actieve koolfilters of zandfilters zijn.

3. Pomp: Een hogedrukpomp wordt gebruikt om het water door het ontziltingsmembraan te persen. Deze pomp creëert de benodigde druk om het water tegen de osmotische druk in te stuwen.

4. Membraanmodule: De belangrijkste component van een ontziltingsmachine is het ontziltingsmembraan. Dit membraan is zeer fijn en bestaat uit poriën met een grootte van ongeveer 0,0001 micron. Het water wordt onder druk door dit membraan geperst, waardoor de zouten en andere onzuiverheden worden tegengehouden en alleen puur water de andere kant kan passeren.

5. Concentraat afvoer: Terwijl het water door het ontziltingsmembraan stroomt, worden de onzuiverheden in het water vastgehouden en vormen ze een concentraat dat een hogere concentratie zouten bevat. Dit concentraat wordt afgevoerd uit het systeem om te voorkomen dat het zich ophoopt en de prestaties van het membraan beïnvloedt.

6. Productwateropslag: Het gezuiverde water dat door het ontziltingsmembraan is gegaan, wordt opgevangen en opgeslagen in een aparte tank of opslagruimte. Dit gezuiverde water wordt vaak ook wel permeaat genoemd.

7. Controle en monitoring: Een ontziltingsmachine bevat vaak sensoren en controlemechanismen om de druk, stroomsnelheid en andere parameters te meten en te regelen. Hierdoor kan het systeem optimaal presteren en kunnen eventuele afwijkingen of storingen worden gedetecteerd.

De tekst gaat verder onder de advertentie.

Het gebruik van een ontziltingsmachine kan verschillende toepassingen hebben, zoals het voorzien van zoet water in gebieden met zoetwatertekorten, het produceren van drinkwater uit zeewater, het zuiveren van industrieel afvalwater of het verkrijgen van hoogwaardig water voor processen in bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.

Ontzilten via verdamping.

Het ontzilten van water door middel van stoom of verdamping kan zorgen voor water dat vrij is van zouten, mineralen en andere verontreinigingen. Het resultaat kan goed zijn en vergelijkbaar in smaak met drinkwater, aangezien het zout en andere onzuiverheden worden verwijderd tijdens het ontziltingsproces.
Het belangrijkste verschil tussen ontzilt water en gewoon drinkwater is echter het gebrek aan mineralen. Normaal drinkwater bevat vaak essentiële mineralen zoals calcium, magnesium en kalium, die belangrijk zijn voor de gezondheid. Ontzilt water kan deze mineralen missen, omdat ze samen met het zout worden verwijderd.
Daarom is het belangrijk om te overwegen dat ontzilt water mogelijk een ander smaakprofiel kan hebben dan gewoon drinkwater, omdat het gemineraliseerd water is. Het kan ook nodig zijn om eventuele verloren mineralen aan te vullen door het eten van voedingsmiddelen die rijk zijn aan deze mineralen.

Huidige technieken niet ideaal.

Het zuiveren en ontzilten van bvb zee water is met de huidige technieken verre van ideaal, het verbruikt veel energie en de smaak en samenstelling van het waters is dusdanig veranderd.
Er is nog veel te ontdekken en uit te vinden om water drinkbaar te maken met minder energie dan nu het geval is, een uitdaging dus. Het water zal juist op de plaatsen waar het nodig is duur zijn en dat zijn ook nou net de landen waar er niet genoeg geld is.
Het zou eerlijk en juist zijn als de landen die het meest vervuilen en dus vermoedelijk de global change veroorzaken fondsen ter beschikking zouden stellen voor de getroffen landen en gebieden.
Auteur: wayayo.com


HTML

Mogelijk ook interessant voor jouw:

1 :Verdwijnt het strand bij Quardemar?
2 :Steenmarter betrapt.
3 :De James Randi stichting wil bewijs zien.
4 :Drinkwater tekorten in Zuid Europa en landen dicht bij de evenaar.
vieuws
 
aanrader
 
geen aanrader
 

Mogelijk ook interessant voor jouw:

Bron:pxhere.com
Het lijkt er op dat het strand verdwijnt in delen van Spanje
Verdwijnt het strand bij Quardemar?
Bron:pxhere.com
Steenmarter kauwt op je leidingen.
Steenmarter betrapt.
Bron:pxhere.com
Als jij het bestaan van God kan bewijzen, dan krijg je een miljoen.
De James Randi stichting wil bewijs zien.
Bron:pxhere.com
Droogte en water tekorten, ontzilting is de oplossing?
Drinkwater tekorten in Zuid Europa en landen dicht bij de evenaar.